1 marca 2015

Dla kogo jest kurs instruktora narciarstwa?

kto może zostać instruktorem narciarstwaAby wziąć udział w kursie trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające, iż kandydat posiada minimum średnie wykształcenie. Poza tym potrzebna jest także zgoda lekarza na uczestnictwo w tego typu kursie i ubezpieczenie NW. Rzecz jasna wymagany jest wysoki stopień sprawności fizycznej. Uczestnik kursu musi też umieć jeździć na nartach na poziomie pierwszego i drugiego stopnia. Stopień I to przede wszystkim znajomość zarówno środowiska jak i sprzętu, ale też takie umiejętności jak pozycja podstawowa, jazda po płaskim terenie, zwroty, upadanie oraz podnoszenie się czy zakładanie sprzętu. Do I stopnia zalicza się też pewne ewolucje podstawowe, jak jazda wyciągami, jazda po nierównym terenie i na skos stoku czy ześlizg.

kurs instruktor narciarstwaJeśli chodzi o stopień II to wymienia się tu jazdę po różnym terenie czy również jazdę skrętami ciętymi NW i elementarne umiejętności z zakresu slalomu. Można się tego nauczyć podczas jazdy na nartach lub wziąć udział w szkoleniach organizowanych przez PZN. Ukończenie kursu oraz zdanie egzaminu daje kursantowi przyznawane bezterminowo uprawnienia instruktora narciarstwa, które są potwierdzone przez legitymację i certyfikat. Osoba je posiadająca może pracować na terenie UE jako instruktor, na przykład na koloniach czy obozach lub założyć własną działalność w tym zakresie. Dla nauczycieli WF-u kurs ten jest rozszerzeniem kwalifikacji i nie musza oni brać udziału w jego części teoretycznej.