15 grudnia 2016

Jak wygląda szkolenie ratownika WOPR?

kurs ratownika woprOsoby przygotowujące się do szkolenia ratownika wodnego muszą liczyć się z tym, że trwa ono 66 godzin i jest zakończone egzaminem obejmującym tak jego część teoretyczną, jak i praktyczną. Egzamin teoretyczny jest testem, który tworzy trzydzieści pytań, do jego zdania niezbędne jest przy tym udzielenie poprawnej odpowiedzi na 80 procent z nich. Gdy teoria zostanie zaliczona, kandydat na ratownika może przystąpić do egzaminu praktycznego składającego się z siedmiu zadań. Pierwsze z nich obejmuje przepłynięcie 400 metrów stylem dowolnym w czasie, który nie przekracza ośmiu minut, drugie wymaga zaś przepłynięcia 25 metrów pod powierzchnią wody. W trakcie pokonywania trasy konieczne jest wydobycie dwóch przedmiotów znajdujących się w odległości około 2-2,5 metrów od linii, którą płynie kursant.

szkolenie na ratownika woprTrzecie zadanie wymaga użycia łodzi ratowniczej, kandydat musi przy tym przepłynąć nią dystans 75 metrów z użyciem dwóch wioseł zwracając uwagę na to, aby czynność ta zajęła mu nie więcej niż 2 minuty 40 sekund. Kolejny etap to przepłynięcie sposobem ratowniczym odległości 50 metrów w ciągu przynajmniej 55 sekund następny zaś dotyczy holowania tonącego. Tu dystans wynosi 150 metrów, zastosowane muszą być przy tym aż 3 sposoby holowania. Szóste zadanie polega na przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej, a siódme – na wyciągnięciu na brzeg i na pokład łodzi ofiary, której następnie musi zostać udzielona kwalifikowana pierwsza pomoc.