1 października 2015

Jak zostać instruktorem jazdy konnej?

jak zostać instruktorem jazdy konnejWielu jeźdźców zastanawia się nad tym, czy ich pasja nie mogłaby zostać powiązana z pracą zawodową. Idealnym rozwiązaniem wydają się w takiej sytuacji kursy instruktorskie i trenerskie, które pozwalają na uzyskanie niezbędnych kwalifikacji. Oczywiście, lekcji jazdy konnej udzielają też osoby, które nie posiadają stosownych uprawnień, należy jednak liczyć się z tym, że w momencie, w którym dojdzie do wypadku może się to stać bardzo poważnym problemem. Nauka jazdy konnej jest możliwa po zdobyciu stopnia instruktora szkolenia podstawowego w jeździectwie. Prawo takie daje nam również kurs rekreacji ruchowej ze specjalnością „jazda konna”. Kurs przygotowuje tak do dawania lekcji indywidualnych, jak i do szkolenia grupowego, po zakończeniu nauki instruktor jest przy tym uprawniony do wydania specjalnej odznaki „jeżdżę konno”, która pozwala na wzięcie udziału w kursie na instruktora sportowego bez konieczności uczestniczenia w egzaminie wstępnym.

instruktor jazdy konnej kursInstruktor szkolenia podstawowego musi jednak spełniać określone warunki. Musi być pełnoletni i posiadać stan zdrowia zezwalający na jazdę konną potwierdzony orzeczeniem lekarskim. Nie można zapominać również o ubezpieczeniu NW. Kolejnym wymogiem jest wykształcenie średnie oraz posiadanie co najmniej Srebrnej Odznaki w momencie wydawania uprawnień. Jeśli zastanawiamy się nad kursem instruktora rekreacji ruchowej wśród wymogów mających kluczowe znaczenie znajduje się: pełnoletność, ukończenie szkoły średniej, stosowne zaświadczenie lekarskiej oraz egzamin praktyczny na poziomie klasy L. Sam kurs wiąże się z kosztem sięgającym od 2 do 3,5 tysięcy złotych.