1 stycznia 2016

Jak zostać ratownikiem WOPR?

jak zostać ratownikiem wodnymZostanie ratownikiem wodnym nie jest zadaniem tak prostym, jak mogłoby się to wydawać wielu osobom. Wiąże się z koniecznością uczestnictwa w przynajmniej kilku kursach, konieczne jest przy tym również zdanie kilku egzaminów. Pierwszym zadaniem jest zdobycie legitymacji członkowskiej WOPR, którą uzyskamy udając się do najbliższej placówki tej organizacji. Będąc na miejscu wypełniamy stosowny formularz. Uzupełniamy go o dwa nasze zdjęcia i wnosimy odpowiednią opłatę. Osoby, które nie ukończyły jeszcze osiemnastego roku życia również mogą zostać członkami WOPR, w ich przypadku jednak niezbędna okaże się zgoda udzielona przez rodzica albo opiekuna prawnego.

 

Oferta kursu na ratownika WOPR w Green Way

 

szkolenie na ratownika woprGdy zdobędziemy już legitymację, możemy zacząć przygotowywać się do kursu na Młodszego Ratownika. Tu wymaga się od nas karty pływackiej, niezbędne jest jednak również orzeczenie wydane przez lekarza i potwierdzające, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania przez nas zawodu ratownika. Kurs otwiera egzamin sprawnościowy, powinniśmy więc przygotować się do przepłynięcia 50 metrów stylem dowolnym w czasie krótszym niż 40 metrów, przepłynięcia przynajmniej 15 metrów pod wodą oraz przepłynięcia dystansu 25 metrów na plecach z pracą nóg w stylu „żabka”. Przystąpienie do kursu jest możliwe dopiero po zaliczeniu egzaminu sprawnościowego. Potem czeka nas 35 godzin zajęć praktycznych, w czasie których nie tylko udoskonalimy nasze umiejętności pływackie, ale również opanujemy techniki nurkowania, holowania oraz wykorzystywania sprzętu ratowniczego.

ratownik wopr kursW czasie 15 godzin zajęć teoretycznych poznamy kwestie prawne związane z wykonywaniem zawodu ratownika, opanujemy zasady udzielania pierwszej pomocy oraz nauczymy się wykonywać zabiegi rehabilitacyjne. Kurs uznajemy za zakończony wówczas, gdy z pozytywnym wynikiem przebrniemy nie tylko przez egzamin teoretyczny, ale i praktyczny. Jeśli skończyliśmy już osiemnaście lat przed nami jest jeszcze 100 godzin stażu, tylko po jego odbyciu można bowiem starać się o zdobycie tytułu Ratownika WOPR. Osoby niepełnoletnie muszą uzbroić się w cierpliwość, staż odbędą bowiem dopiero, gdy skończą osiemnaście lat. Kolejny tytuł to również nowy kurs, a po nim – egzamin. W tym momencie zyskujemy uprawnienia umożliwiające nam samodzielne strzeżenie kąpieliska, rozwijać możemy się jednak nadal zyskując wiedzę i umiejętności pozwalające nam na szkolenie przyszłych ratowników.